Frivillig i Helios

Helios Film- & Kulturhus drives som en forening med ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Har du lyst til at blive en del af vores fællesskab og give Helios en hjælpende hånd, så kontakt frivillig-mentor Hanne Holm h.holm@heliosteatret.dk

Hanne ved, hvilke arbejdsopgaver, der er brug for og kan guide dig videre til tovholderen for de enkelte arbejdsgrupper. Ud over nedenstående arbejdsgrupper har vi også enkeltstående arbejdsopgaver af forskellig art. Biografen har to sale, mødelokale, bagscenerum og en større foyer.

Teknisk afvikling af lys og lyd
Ud over biografdrift foregår der mange andre kulturelle aktiviteter i Helios. Her er der behov for teknisk personale til betjening af lysudstyr og lydanlæg.
Det kræver en vis elektronisk indsigt, og at du kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da mange funktioner skal fungere i professionel live-sammenhæng.
Indsigt i IT-systemer vil være en fordel.

Den daglige drift
Den daglige drift er lagt ud i syv selvstyrende arbejdsgrupper, der hver især tilrettelægger arbejdet, lægger vagtplaner og holder jævnlige "medarbejdermøder"

Operatørgruppen sørger for at vise de film, der er på plakaten. Et team af superbrugere klarer den tekniske side af sagen med de digitale film, mens de øvrige operatører afvikler den praktiske visning, billekontrol og lukning af biografen efter sidste forestilling.

Repertoiregruppen udvælger de film, der vises.

Rengøring - Denne gruppe klarer den daglige rengøring i biografen, ligesom man mødes en gang om måneden til morgenkaffe og lidt grundigere "hovedrengøring".

Billetsalg - Salg af billetter, gavekort og slik

Pr-gruppen Pr-gruppen driver husets to hjemmesider - www.heliosfilmogkulturhus.dk og www.heliosteatret.dk og vores side på Facebook.
Pr-gruppen varetager markedsføring af biografforeningens aktiviteter, udsender nyhedsbreve om de kommende film og arrangementer samt står for kontakten til pressen.

Værts- og Eventgruppen varetager ad hoc-opgaver ifm. udlejning og arrangementer i huset ud over den daglige filmvisning. Gruppen har således ikke noget fast vagtskema, man tilmelder sig opgaverne løbende. Desuden planlægger og afholder gruppen andre kulturelle arrangementer,
f.eks. foredrag, musik, MGP, fællessang og forskellige café-arrangementer.

Vicevært/vedligeholdelse - Handy m/k'er, der tager sig af de daglige, praktiske gøremål og lettere vedligeholdelse af bygningen.

Hør mere:
Du kan høre mere om, hvad det indebærer at være en del af det frivillige korps i Helios-Teatret hos tovholderne:

Kiosk og billet: Vivian Pedersen - tlf. 50932441- mail: v.pedersen@heliosteatret.dk
Operatør: Hans Henrik Hedemann - tlf. 41 25 10 35 - mail: hhhedemann@gmail.com
Repertoire: Lykke Debois - tlf. 24 79 68 92 - mail: lykke.debois.fyn@gmail.com
Rengøring: Hanne Berg - tlf. 20 12 40 49 - mail: berglindevej@gmail.com
PR/markedsføring: Lars Kensmark, tlf. 31 17 06 44 (hverdage efter kl. 16 og weekender) - mail: formand@heliosteatret.dk
Kontaktperson, vedligeholdelsesgruppen: Jørn Caben - tlf. 21 40 16 80 - mail: jcaben@hotmail.com
Kontaktperson for Værts- og eventgruppen: Hanne Holm - tlf. 26 19 90 38 - mail: h.holm@heliosteatret.dk
Kontaktperson for medlemskartotek: Ruth Jensen - tlf. 23 60 85 20 - mail: heliosmedlem@gmail.com
Kontaktperson for nøglekort: Eva B. Johansen - tlf. 20 29 10 52 - SMS