Foreningen / vedtægter / regnskab

Helios-Teatret er en foreningsbaseret biograf, og den daglige drift udføres af cirka 100 frivillige, ulønnede medlemmer.

Det koster 100 kr. om året at være medlem af foreningen, uanset om man er passivt eller aktivt medlem. For børn og unge under 18 år koster det 50 kr. om året.
Som medlem får man tilsendt nyhedsbrev om, hvad der sker i Helios-Teatret og i foreningen, og man får 10 kr. i rabat på biografbilletterne..
Du kan melde dig ind her på hjemmesiden under linket "Bliv medlem", ligesom du kan læse om, hvordan du bliver frivillig under "Bliv frivillig".

Biografens program ligger på www.heliosteatret.dk. Film og events annonceres også på facebooksiden Heliosteatret, ligesom man kan orientere sig om ugens kommende film i annoncen i Ugeavisen.

Projekter og events
Der planlægges events, der kan kombineres med biografens mulige fremtid som kulturcentrum. Vi samarbejder blandt andet med Faaborg Musikforening og Film Fyn, og vi vil gerne have biografen til at spille en vigtig rolle i samarbejde med handels- og kulturlivet.

Leje af biografen
Skoler, institutioner, foreninger, virksomheder og private kan leje lokaler i Helios-Teatret. Vi tilbyder mødelokalet med byens bedste udsigt samt stor og lille filmsal. Vi tilbyder naturligvis også teknisk assistance, salg af billetter i biografen og/eller på nettet, filmoperatør og kioskpersonale. Yderligere oplysninger om Helios-Teatrets faciliteter: lejhelios@heliosteatret.dk

Bestyrelse og arbejdsgrupper
Biografforeningens bestyrelse består af ni personer, der hver især repræsenterer en arbejdsgruppe.
De arbejdsgrupper, der tager sig af biografens drift, er: Operatørgruppe, repertoiregruppe, billetsalg og kiosk, billettører, rengøring, vedligeholdelse og pr/markedsføring.
Du kan læse mere om arbejdsgrupperne og om, hvordan du bliver en del af det fællesskab, der driver byens biograf, her på hjemmesiden under linket "Bliv frivillig". Her finder du også navne, e-mailadresser og telefonnumre på tovholderne for de forskellige arbejdsgrupper.


Bestyrelsen består pr. marts 2022 af:

Formand Lars Kensmark, e-mail: formand@heliosteatret.dk - tlf. 31 17 06 44 (hverdag efter kl. 16 og weekend)

Næstformand Sofie Raviv, e-mail: r.raviv@heliosteatret.dk - tlf. 20 82 67 67

Sekretær Hanne Holm, e-mail: h.holm@heliosteatret.dk - tlf. 26 19 90 38

Johnny Elkjær, e-mail: j.elkjær@heliosteatret.dk - tlf. 26 50 16 42

Mettemarie Bjerregaard, e-mail: m.bjerregaard@heliosteatret.dk

Flemming Helsted, e-mail: flemming@documentary.dk - tlf. 20 16 20 43

Jørn Caben, e-mail: jcaben@hotmail.com - tlf. 21 40 16 80

Hans Henrik Hedemann, e-mail: hhhedemann@gmail.com - tlf. 41 25 10 35

Nils Thobo-Carlsen, e-mail: n.thobocarlsen@heliosteatret.dk - tlf. 30 27 32 07

Suppleant Peter Eduard, e-mail: p.eduard@heliosteatret.dk - tlf. 26 43 87 90

Suppleant Oliver Streich, e-mail: oliverstreich@gmail.com - tlf. 63 61 02 20

---

Regnskabsfører Annette Christiansen, e-mail: regnskab@heliosteatret.dk - tlf. 23 33 02 44

Revisor Claus Eskildsen, e-mail: claus@kami.dk - tlf. 40 75 71 22

Revisor Vibeke Holm, e-mail: vibeke.holm.faaborg@gmail.com - tlf. 28 29 47 96

Revisor Supp. Ivan Aaskov, e-mail: ivanaaskov@hotmail.com - tlf. 27 90 07 19

---

Tovholderne:

Tovholder for operatørgruppen:
Hans Henrik Hedemann, e-mail: hhhedemann@gmail.com - tlf. 41 25 10 35

Tovholder for Kiosk og billetgruppen:
Jette Møller, e-mail: billet@heliosteatret.dk - tlf. 31 19 06 19

Tovholder for Billettørgruppen:
Bettina Just, e-mail: bjust@hotmail.dk - tlf. 20 89 99 99

Tovholder for rengøring:
Hanne Berg, e-mail: berglindevej@gmail.com - tlf. 20 12 40 49

Tovholder for repertoiregruppen:
Ingrid Hviid, e-mail: helios.rep.gruppen@gmail.com - tlf. 26 74 31 22

Tovholder for PR-gruppen som er integreret i eventgruppen:
Nils Thobo-Carlsen, e-mail: n.thobocarlsen@heliosteatret.dk - tlf. 30 27 32 07

Tovholder for viceværtgruppen/vedligholdelse:
Per Hansen, e-mail: vedligehold@heliosteatret.dk - tlf. 20 27 17 29

Tovholder for Værts- og eventgruppen:
Hanne Holm, e-mail: h.holm@heliosteatret.dk - tlf. 26 19 90 38

Tovholder for IT og billetsystem:
Johnny Elkjær, e-mail: j.elkjaer@heliosteatret.dk - tlf. 26 50 16 42


Kontaktpersoner i øvrigt:

Kontaktperson for medlemskartotek:
Ole Dahl, e-mail: medlem@heliosteatret.dk - tlf. 30 61 47 42


SE REFERAT FRA GENERAFORSAMLINGEN 2022

SE BUDGET 2022

SE REGNSKAB 2021

SE FORMANDENS BERETNING 2021

SE REFERAT FRA GENERAFORSAMLINGEN 2021

SE VEDTÆGTER 2021

SE BUDGET 2021

SE REGNSKAB 2020

SE REGNSKAB 2019