Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget på biografens hjemmeside.
Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når biografen har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).

Levering
Billetter, gavekort og værdikuponer omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Gyldighed
Billetter og gavekort er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Gyldighed
Udstedte billetter er kun gyldige til den pågældende forestilling. Gavekort er gyldige i et år efter udstedelsesdatoen.

Refundering
Købte billetter refunderes kun ved aflysning af pågældende forestilling - dog ikke hvis aflysningen skyldes udefra kommende årsager, fx. lovgivning, vejrlig el.l.

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Reklamation
Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger.

Forbehold
Sælger tager forbehold for fejl i priser.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre på sal og pladstildelingen.